Mi a különbség a teljesítőképesség és a teljesítőkészség között? A kettő nem egy és ugyanaz? A CrossFit® hogyan hat ezekre?

A teljesítőképesség és a teljesítőkészség egymással kapcsolatos fogalmak: a sportteljesítmény két alapvető összetevőjéről van szó, a kettő mégsem ugyanaz.

CrossFit® - erős, gyors, milyen az állóképessége?A teljesítőképesség írja le a sportoló fizikai képességeit: milyen erős, gyors, milyen az állóképessége, mennyire hajlékony stb. Az adott sportág technikájában, taktikájában nyújtott teljesítménye, egyéb ismeretei, értelmi képességei mutatják a teljesítőképességet. Bár alapvetően a teljesítőképesség tanulási folyamat eredményeként alakul ki, a genetikai adottságok, a környezeti-szociális körülmények, anyagi helyzet, a sportolásra fordítható idő, a megfelelő táplálkozásra és pihenésre való lehetőség, stb. is befolyásolják.

A sportoló teljesítőkészsége tükrözi edzőjéhez, továbbá sportágához, környezetéhez, életrendjéhez való viszonyát, motiváltságát, hogy mennyire akar fejlődni, teljesíteni, stb. A teljesítőkészség edzői neveléssel fejleszthető, de sikere nem csak az edzőn múlik, a teljesítőkészséget a „hozott minták” (szülőktől átvett erkölcsi-etikai alapelvek, beállítódások stb.) nagymértékben meghatározzák.

CrossFit® - erős, gyors, milyen az állóképessége?A cross-funkcionális sportirányzatok minden más sportágban pozitívan hatnak a sportoló teljesítményére, vagyis teljesítőképességére, ezért az erő, állóképesség, gyorsaság, hajlékonyság fejlesztésének céljával sok, más sportágakban kimagasló sportoló vesz részt ilyen jellegű edzéseken.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a funkcionális tréningirányzat, különösen a CrossFit®, javítja a sportolók teljesítőkészségét is. Ez részben valószínűleg annak köszönhető, hogy sokrétűségénél fogva ez a sportirányzat kellően változatos, hogy mindig izgalmas legyen, biztosítja a sikerélményt, de a szükséges új kihívásokat is a sportolók számára. Megfelelő edzői irányítás mellett a különféle területekről érkező profi és/vagy amatőr sportolók a kialakuló kapcsolatokon keresztül is tudják szélesíteni a látókörüket, ismereteiket, ami sok esetben fejleszti saját hozzáállásukat, szemléletüket is.